10xbeter Privacyverklaring

[av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]
10xbeter Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van 10xbeter Marketing.

Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens vinden we heel belangrijk. Er is niets zo vervelend als wanneer je het gevoel te hebben dat je iets opgedrongen wordt door marketing, of dat er aandacht van je gevraagd wordt, waar je helemaal niet op zit te wachten. Daarom maken wij deze verklaring lekker makkelijk te lezen, en verzamelen en gebruiken we jouw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om het werk voor jou als klant goed uit te voeren.

Hierin lees je welke persoonsgegevens we verzamelen van jou en waarom. Mocht je vragen hebben over deze Privacyverklaring, mail dan gerust naar renee.petiet@10xbetermarketing.nl

Privacyverklaring 10xbeter Marketing

Welke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren we van jou en hoe lang?

Soort gegevens Hoe lang bewaren we die?
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer Zo lang al jij wilt. Als jij ons vraagt ze te verwijderen dan doen we dat.
Bij overeenkomsten:

Factuurgegevens, administratie, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
Correspondentie Zolang jij een overeenkomst met ons hebt en tot 7 jaar daarna, of 10 jaar bij onroerend goed
Reviews Zoalng de review relevant is

Om welke redenen hebben we gegevens van jou nodig?

 • om zeker te weten dat jij het bent;
 • om je te kunnen aanspreken met jouw eigen titel;
 • om na te kunnen gaan of je 16 jaar of ouder bent, zodat we volgens de wet een overeenkomst met je aan mogen gaan;
 • om met je te kunnen corresponderen, bijvoorbeeld bij klachten of vragen;
 • om de facturen en betalingen goed te kunnen verwerken en onze financiële administratie;
 • om de statistieken van het webbezoek te kunnen analyseren, om de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Wat doen we met jouw gegevens?

 • jou per e-mail informatie te sturen over onderwerpen waarover jij hebt aangegeven meer te weten te willen komen;
 • via social media of telefonisch benaderen met iets waarvan we er echt vertrouwen in hebben dat jij daar je voordeel mee wilt doen;
 • contact met je opnemen na een contactaanvraag van jou.

Wat zegt de wet dat wij mogen met jouw gegevens?

We mogen jouw gegevens volgens de wet (de rechtsgronden)gebruiken en verzamelen wanneer:

 • jij je toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het sluitende overeenkomst tussen jou en ons bedrijf;
 • jouw gegevens nodig zijn voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander;
 • wij uit commercieel belang meer inzicht moeten krijgen in de wensen van onze klanten en de gebruikers van onze website.

Welke gegevens moet jij, bij wet aan ons geven?

Wanneer wij een overeenkomst sluiten, ben jij verplicht jezelf te kunnen identificeren door middel van een rijbewijs, ID kaart of paspoort. Wanneer je dit niet wil, kunnen wij geen wettige overeenkomst met je sluiten.  

Aan wie geven wij jouw gegevens?

Aan niemand, tenzij jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld:

 1. een derde partij, die wij namens jou inhuren voor jouw marketing;
 2. de Belastingdienst;
 3. een bank.

Wij zullen jouw gegevens nooit geven aan organisaties die buiten de EER vallen (de Europese Economische Ruimte). Al onze servers waarop jouw gegevens staan opgeslagen, staan binnen de EER.  

Er zijn geen andere partijen van wie wij gegevens ontvangen over jou.

Wie kan bij jouw gegevens?

In onze overeenkomst staan de medewerkers die jouw gegevens kunnen inzien. Bij de aanstelling van een nieuwe medewerker die bij jouw gegevens kan, zullen wij jou hierover inlichten.

Waar blijven jouw gegevens na onze samenwerking?

Op jouw verzoeken kunnen we jouw gegevens vernietigen of aan jou overdragen. Bij wet moeten we de gegevens van jou in onze financiële administratie 7 jaar bewaren.

Wat zijn jouw rechten?

Jij kunt:

 • altijd inzage en een kopie van de gegevens die wij van jou hebben vragen;
 • altijd informatie ontvangen over hoe we jouw gegevens verwerken;
 • altijd onjuiste of onvolledige gegevens door ons laten corrigeren;
 • ons in bepaalde gevallen jouw gegevens te (helemaal of voor een deel) verwijderen;
 • in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens (hier volgen wij de wet);
 • jouw toestemming intrekken voor toekomstig gebruik;
 • altijd een klacht indienen bij een bevoegde privacy-toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten, mail ons dan direct. In sommige gevallen mogen wij jouw verzoek weigeren, maar dan zullen we je altijd toelichten waarom we dat doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat we anders onze belofte in de overeenkomst met jou niet meer kunnen nakomen.

Wil je weten welke gegevens we van je hebben, mail ons gerust, dan laten we jou dat zien. Wil je geen geautomatiseerde e-mailberichten meer van ons ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden onderaan de e-mail van deze berichten.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

 • We hanteren een meervoudige versleuteling voor de opslag van persoonsgegevens.
 • We hebben persoonlijke toegangscodes op basis van kennis.
 • We hebben overeenkomsten met alle partijen die voor ons jouw gegevens opslaan.

Wat als er een datalek blijkt?

We stellen je direct op de hoogte, ten minste binnen 48 uur. Jij bent degene die vervolgens de melding de Autoriteit Persoonsgegevens doet. Wij pakken de oorzaak van het datalek direct aan, door maatregelen te treffen met degene die jouw gegevens voor ons opslaat (onze subverwerker). We houden je dan continu op de hoogte van deze maatregelen.

Wie is er de aansprakelijke?

Wanneer jij je niet aan de wet, de AVG houdt, dan ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele schade.

Kan deze Privacyverklaring aangepast worden?

Jazeker, dat is altijd mogelijk. Deze Privacyverklaring is van mei 2018. We zijn gerechtigd deze aan te passen, maar bij belangrijke wijziging betreft, zullen we jou dit melden.

Wat te doen bij vragen of klachten?

Neem gerust contact met ons op. Deze ontvangen we graag schriftelijk. Je kunt je brief richten aan 10xbeter Marketing, Renee Petiet, Bennekomseweg 41, 6717 LL, Ede. Je kunt je e-mail richten aan renee.petiet@10xbetermarketing.nl
[/av_textblock]

[av_button label=’Naar de 10xbeter gedachte’ link=’manually,http://10xbetermarketing.nl/de-gedachte/’ link_target=” size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue832′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=”]